YOUR GATEWAY TO FUND YOUR IDEA!

FundCollector udvikler en digital løsning
til at formidle kapital til unge iværksættere.

Luk
Hvad er FundCollector?

Er et digital løsning til at formidle kapital til unge iværksættere samt nyopstartet virksomheder som er kapitalsøgende og ønsker mere vækst men dog mangler kapital. Vi vil bidrage med at skabe vækst ved at facilitere investeringsprocessen for danske business angels og dermed give iværksættere bedre finansieringsmuligheder. Udover vores facilitatorrolle sørger vi også for screening af indsendte projekter fordi vi ønsker at fokusere på dygtige iværksættere med gode projekter.

FundCollector er en del af projekt flyverplads som har adresse i syddanske forskerparker, i Odense.

Vores mission er at stille en målrettet platform til rådighed for at facilitere kapitalfremskaffelse og dermed vil vi være med til at sikre, at projekter og gode idéer ikke bliver overset.

Abonnér nu og vi holder dig opdateret når vi launcher.

FundCollector

FundCollector er et bindeled mellem iværksættere og det private kapitalmarked.

Relevante spørgsmål

Hvem er vores målgruppe?

Primært danske start-up virksomheder samt iværksætterselskaber.

Hvordan arbejder vi?

Vi har udarbejdet en plan for start-up virksomheder som samt en plan for iværksætterselskaberne. Som start-up virksomhed kan man tilmelde sig en business dating som vil blive arrangeret en gang i kvartalet. Som iværksætterselskaber formidler vi kapital ved at de indsender deres projekt til vores online platform og matche dem med en potential investor.

Hvem samarbejder vi med?

På længere sigt skal FundCollector indgå tæt samarbejde med venture cup, teknologisk institut og idea house. Formålet er at styrke iværksætteri og skabe bedre investeringsmuligheder.

Tager vi imod et gebyr fra investor?

Nej.

Hvordan tjener FundCollector penge?

FundCollector opkræver et som minimum 5 % ejerandel hos de projekter som opnår kapital gennem vores platform. Provision for formidlingsarbejdet vil variere mellem 5 og 10 % alt afhængig af projektets størrelse samt det angivet værdiansættelse.